Değerli Bilim İnsanı,
Bilimsel gelişmenin ve akademik hayatın başlangıcı olarak tanımlayacağımız Lisansüstü eğitim, bilimsel bilginin üretildiği ilk aşamadır. 2016 yılında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu ulusal çapta kabul görmüş ve İşletme Bölümü Akademisyenleri ve Lisansüstü Öğrencilerini ilk kez bir araya getirerek büyük bir sinerji yaratmıştır. 2 Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu 2017 yılında Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde ve 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu” üniversitelerimizin İşletme Bölümlerinden çok sayıda bilim insanının katılımı ile İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir Seferihisar’da gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun amacı, Lisansüstü İşletme Öğrencilerini ve Akademisyenlerimizi bir araya getirerek bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. Özellikle Lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarında kaynak olarak atıf yaptıkları hocaları ile bilimsel tartışma ortamı yaratmak en önemli hedefimizdir.
Sempozyum kapsamında genişletilmiş bildiri özetleri kabul edilecek ve e-kitap olarak Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır. Hakem puanlarına bağlı olarak seçilen bildiriler, ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerde tam metin olarak -ilgili derginin editör sürecinden geçtikten sonra- yayımlanacaktır. Genişletilmiş özet olarak kabul edilecek olan bildirilerde, ilk yazarın ismi lisansüstü eğitim yapan öğrencinin adı olurken ikinci isim ya da isimler öğretim üyelerinden oluşmalıdır.
Türkiye’nin araştırma odaklı en genç ve en dinamik devlet üniversitesi olan İzmir Demokrasi Üniversitesi olarak siz değerli bilim insanlarını, 18-19-20 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir Seferihisar’da ev sahipliğini yapacağımız 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü
4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
Onursal Başkanı