Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Hakem puanlarına bağlı olarak Seçilen aşağıdaki Bildiriler, Ulusal ve Uluslararası endekslerde taranan dergilerde tam metin olarak ilgili derginin editör sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır. 

NOT: Belirtilen dergilerde çalışmalarının yayınlanmasını düşünmeyen bildiri sahipleri lios@gop.edu.tr mail adresine bilgi vermeleri rica olunur.

 

SIRA
NO
TEBLİĞ ADI DERGİ ADI
1 KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ VE FALİYET TABANLI MUHASEBE SİSTEMLERİNİN ÖRNEK UYGULAMA İLE KARŞILAŞTIRMASI BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH
2 HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLE İLİŞKİSİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNDE İNCELENMESİ: GAZİANTEPTE BİR UYGULAMA BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH
3 KUŞAK FARKLILIKLARININ POLİTİK DAVRANIŞ ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH
4 BANKACILIK DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖLÇEĞİ (2005-2017 MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
5 YEŞİL YILDIZLI OTELLERDE ÇEVREYE DUYARLI OLMANIN REKABETE ETKİSİ MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
6 LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANS ORANLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
7 ENDÜSTRİ 4.0 VE MUHASEBE SİSTEMİNE ETKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
8 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
9 “ORTA YOLU YOK MU BU İŞİN?”: EŞLERİN ETKİLEME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
10 BİR ÜÇLEMEYİ NEVROTİK ÖRGÜTLER BAĞLAMINDA YENİDEN İZLEMEK: GELİN-DÜĞÜN-DİYET SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
11 İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNEYLEM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
12 1978-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/BİLİM DALINDA MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
13 SPOR KULÜBÜ İÇİN TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
14 YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “İŞLETME” OLGUSUNA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
15 SERMAYE YETERLİLİĞİNİN BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: 2011-2016 DÖNEMİ PANEL VERİ UYGULAMASI GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
16 MEDYA ALANINDA MUHASEBE MESLEĞİNİN YANSIMALARI GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
17 YEŞİL PAZARLAMA ANLAYIŞINDA TÜKETİCİLERİN PLASTİK POŞET KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI: BELÇİKA ÖRNEĞİ GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
18 KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ’NE DAL-KESME ALGORİTMASIYLA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
19 KÜÇÜK İŞLETMELERDE REKABET VE İNOVASYON STRATEJİLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI İLE İNCELENMESİ GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
20 YENİ BİR RAPORLAMA YAKLAŞIMI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA : BIST SINAİ ENDEKS ŞİRKETLERİNDE BİR KARŞILAŞTIRMA GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
21 EMTİA FUTURES PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞININ ANALİZİ GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
22 SİYASAL İLETİŞİM ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2017 REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
23 İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
24 TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: S&P ÖRNEĞİ INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTİVES
25 DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA  INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTİVES
26 ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTİVES
27 İNOVASYON STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ PAZARLAMA İÇGÖRÜSÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
28 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜKLÜĞÜN RİSK ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
29 MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTAKYA ÖRNEĞİ JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
30 ŞEHİR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE TAHMİMİNDE EWMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
31 KATILIM BANKALARININ BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİ (BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER VE EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER) İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
32 BATI TEKSAS HAM PETROL FİYATININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
33 ÇORUM    ORGANİZE   SANAYİ    BÖLGESİNİN    SU TÜKETİMİNİN     TAHMİNİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
34 SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ÖĞRENCİLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ: MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
35 ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN METAFORLARLA ANALİZİ: BİR KONAKLAMA İŞLETMESİ ÖRNEĞİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
36 ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞKOLİZME ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ