Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yayınlanması için dergilere yönlendirilmesi uygun görülen bildiriler aşağıda listelenmiştir. Listede yer alan bildirilerin sahipleri mutlaka dergilerle iletişime geçmeli, çalışmalarını gözden geçirdikten sonra, yönlendirildikleri derginin yazım formatı ve şekil şartlarına göre çalışmalarını düzenlemelidir. Bildiriler yönlendirildikleri dergilere gönderildikten sonra dergi hakem süreci başlayacaktır. İlgili çalışmaların dergilerde yayınlanıp yayınlanamayacağı ise dergilerin kendi hakem değerlendirme süreçleri sonunda belli olacaktır.

Yazarlar çalışmalarının başlığına “Bu çalışma 2-4 Nisan 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen 5.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır” ibaresini dipnot olarak mutlaka yazmalıdır.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTIVES
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (SBAD)
GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH (BER JOURNAL)
GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ
PAZARLAMA İÇGÖRÜSÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ
(*) Yukarıdaki listede yer alan bildirilerin sahipleri mutlaka dergilerle iletişime geçmeli, çalışmalarını gözden geçirdikten sonra, yönlendirildikleri derginin yazım formatı ve şekil şartlarına göre çalışmalarını düzenlemelidir.
 (**) Yazarlar çalışmalarının başlığına “Bu çalışma 2-4 Nisan 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen 5.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır” ibaresini dipnot olarak mutlaka yazmalıdır.
(***) Yukarıdaki listede yer alan bildiriler yönlendirildikleri dergilere gönderildikten sonra dergi hakem süreci başlayacaktır.
(****) İlgili çalışmaların dergilerde yayınlanıp yayınlanamayacağı ise dergilerin kendi hakem değerlendirme süreçleri sonunda belli olacaktır.