Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Güncellenecektir !

Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında yayınlanması için dergilere yönlendirilmesi uygun görülen bildiriler aşağıda listelenmiştir. Listede yer alan bildirilerin sahipleri mutlaka dergilerle iletişime geçmeli, çalışmalarını gözden geçirdikten sonra, yönlendirildikleri derginin yazım formatı ve şekil şartlarına göre çalışmalarını düzenlemelidir. Bildiriler yönlendirildikleri dergilere gönderildikten sonra dergi hakem süreci başlayacaktır. İlgili çalışmaların dergilerde yayınlanıp yayınlanamayacağı ise dergilerin kendi hakem değerlendirme süreçleri sonunda belli olacaktır.

Yazarlar çalışmalarının başlığına “Bu çalışma 18-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir Demokrasi Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır” ibaresini dipnot olarak mutlaka yazmalıdır.

BİLDİRİ BAŞLIĞI GÖNDERİLECEĞİ DERGİ
TFRS, BOBİ FRS VE VUK/MSUGT KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN
DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLERLE TEST EDİLMESİ
AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
FAALİYET ORANLARININ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST GIDA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
SANAYİ İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ ALGISINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE HAMMADDE ALIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
TÜRK SAĞLIK ALANINDA ÇOKLU KURUMSAL MANTIKLARIN ANALİZİ: BURSA’DA FAALİYETTE BULANAN İKİNCİ BASAMAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH (BER JOURNAL)
VIX ENDEKSİNİN TÜRKİYE CDS PRİMLERİNE VOLATİLİTE YAYILMA ETKİSİ BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH (BER JOURNAL)
DIŞ TİCARET DENGESİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AB ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİNİN TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH (BER JOURNAL)
SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME SİSTEMİNİN (PDEÖS) BEKLENMEYEN SONUÇLARI GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİNİN İŞVEREN MARKASI ALGILARI VE DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
TÜRK SAĞLIK ALANINDA KURUMSAL MANTIKLAR: SAKARYA İLİ İKİNCİ BASAMAK KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIK: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ´NDE BİR UYGULAMA GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTIVES
FON YARATMA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTIVES
ENDÜSTRİ 4.0’A UYUM SÜRECİNDE DİNAMİK YETENEKLERİN ETKİN KULLANIMININ ROLÜ: BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT PERSPECTIVES
KADIN MALİ MÜŞAVİRLER VE MUHASEBE ÇALIŞANLARINDA CAM-TAVAN SENDROMUNUN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
KÜLTÜRÜN ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİNE ETKİSİ IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
İNFORMAL İLETİŞİMİN ROL ÖTESİ DAVRANIŞLAR İLE GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
ALTIN YATIRIMLARININ GELECEK PLANLAMASI İÇİN ARIMA YÖNTEMİ KULLANILARAK TÜRKİYE ALTIN FİYATLARININ TAHMİNİ IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
HASTALARIN BELİRSİZLİK ALGISININ MEMNUNİYET VE SADAKAT İLE İLİŞKİSİ VE HİZMETİN ŞEKLİ VE HASTANE TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (GAZİANTEP ÖRNEĞİ) IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ ISO 9001:2015 REVİZYONUNUN YÖNETİCİLERİN ALGILARINA DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ IZMIR DEMOKRASI UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES JOURNAL
KOLONYAL ÜLKELERDEN KOLONYAL ÇALIŞANLARA: JÖRG GFÖRER’İN EN ALTTAKİLER FİLMİNİN POST KOLONYAL ANALİZİ JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
DUYGUSAL EMEK ALGISININ TÜKENMİŞLİK SEVİYESİNE ETKİSİ: BANDIRMA BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MENTORLUK ARAŞTIRMALARININ İÇERİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
LİOS’TA YÖNETİM VE ORGANİZASYONDA NELER OLUYOR? BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAZININDAKİ ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ METODOLOJİK AÇIDAN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ JOURNAL OF POLITICS ECONOMY AND MANAGEMENT (JOPEM)
BITCOIN VE KRİPTO PARALAR HAKKINDA ÇIKAN HABERLERİN BITCOIN FİYATLARI ÜZERİNE ETKİSİ MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
SERMAYE PİYASASINDA GÜRÜLTÜ RİSKİ: BORSA İSTANBUL’DA GÜRÜLTÜ RİSK ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASI MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
FİNANSAL SERBESTLEŞME İLE SANAYİ ÜRETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FOURİER TEMELLİ YAKLAŞIMLAR İLE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
İLK HALKA ARZLARDA DÜŞÜK FİYATLAMA OLGUSU, KISA VE UZUN DÖNEM PERFORMANS ANALİZİ MALİYE FİNANS YAZILARI DERGİSİ
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİK RASYOSUNU BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ
GÜRCİSTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ UYGULAMASI MUHASEBE VE FİNANS İNCELEMELERİ DERGİSİ
DENEYİMSEL PAZARLAMA VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA PAZARLAMA İÇGÖRÜSÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
BANKA REKLAMLARINDA ÜNLÜ KULLANIMININ TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BOLU İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA PAZARLAMA İÇGÖRÜSÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
PAZARLAMADA KULLANILAN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN KARANLIK YÜZÜ PAZARLAMA İÇGÖRÜSÜ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DERGİSİ
Z KUŞAĞI NE İSTER? İŞVEREN MARKASI PERSPEKTİFİNDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
GÜVEN, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: TRC1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
KURALLAR VE ÖZGÜRLÜK ARASINDA BÜROKRATİK ÖRGÜTLERİN FORMALLEŞME DERECESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
LİDERLİK BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
BAĞIMLI ÇALIŞAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
YETENEK YÖNETİMİ SÜRECİNDE NELER DEĞİŞTİ? TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI TRENDLERİ RAPORLARI ÜZERİNDEN BİR İNCELEME ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ULUDAĞ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ
KURAMDAN KURUMSALLIĞA ETİK HAREKETİ: ANTALYA ATSO ÖRNEĞİ ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ
BORSA İSTANBUL´DA ELEKTRİK GAZ VE BUHAR SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ANALİZİ ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ
İNTERNETTE FİNANSAL RAPORLAMANIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  ULUDAĞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ
(*) Yukarıdaki listede yer alan bildirilerin sahipleri mutlaka dergilerle iletişime geçmeli, çalışmalarını gözden geçirdikten sonra, yönlendirildikleri derginin yazım formatı ve şekil şartlarına göre çalışmalarını düzenlemelidir.
 (**) Yazarlar çalışmalarının başlığına “Bu çalışma 18-20 Nisan 2019 tarihinde İzmir Demokrasi Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen 4.Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumunda sözlü olarak sunulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır” ibaresini dipnot olarak mutlaka yazmalıdır.
(***) Yukarıdaki listede yer alan bildiriler yönlendirildikleri dergilere gönderildikten sonra dergi hakem süreci başlayacaktır.
 (****) İlgili çalışmaların dergilerde yayınlanıp yayınlanamayacağı ise dergilerin kendi hakem değerlendirme süreçleri sonunda belli olacaktır.