Bildirilerin Yayınlanacağı Dergiler

Hakem puanlarına bağlı olarak belirli kriterleri sağlayan bildiriler uluslararası kitap bölümü olarak basılacak ya da ulusal ve/veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde ilgili derginin hakem sürecinden geçtikten sonra “Tam Metin” olarak yayınlanacaktır.

Dergi Listesi:

  • Business and Economics Research (BER Journal)

  • Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

  • Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  • Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar Dergisi