Bildirisiz Katılım Kayıt

Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu