Düzenlenecek Seminerler

Güncellenecektir !

17 Nisan 2019

SMART PLS İle Yapısal Eşitlik Modellemesi

Eğitmen:  Prof. Dr. Sabri ERDEM

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

İşletme Bölümü Başkanı / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı

 

Doğrusal Olasılık Modellerinin İşletme Araştırmalarında Kullanımı

Eğitmen:  Doç. Dr. Ferhat TOPBAŞ

İzmir Demokrasi Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakültesi İktisat Bölümü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü / İktisat Bölümü Başkanı

 

18 Nisan 2019

Ölçek Geliştirme ve Uyarlama

Eğitmen:  Prof. Dr. Abdullah KUZU

İzmir Demokrasi Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Rektör Yardımcısı / Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı