Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Sempozyum Sekreteryası

Yrd. Doç. Dr. Yücel Erol

(0356) 252 16 16 / 2788

Yrd. Doç. Dr. Adem Tüzemen

(0356) 252 16 16 / 2365


Araş. Gör. Dr. Ebru Öztürk

(0356) 252 16 16 / 2333

Araş. Gör. Dr. Atila Karkacıer

(0356) 252 16 16 / 2434


Sempozyum e-posta adresi

lios@gop.edu.tr

Bize Yazın