Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu

İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Sempozyum Sekreteryası

Arş.Gör. İsmail Hakkı ÜNAL

0232 260 10 01 / (284)

ismailhakki.unal@idu.edu.tr

Arş.Gör. Oğuzcan AKDEMİR

0232 260 10 01 (251)

oguzcan.akdemir@idu.edu.tr


Sempozyum e-posta adresi

lios@idu.edu.tr

Bize Yazın