Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Kayıt Formu

Aşağıdaki tüm alanları doldurarak bildiri gönderimi yapabilirsiniz.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü
Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu