Ödüller ve Fırsatlar

Güncellenecektir !

Ödüller ve Yayın Fırsatları

İşletme Bölümü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarından her birinden seçilen en az üç bildiriye “Jüri Özel Ödülü” verilecektir.

Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü

“Jüri Özel Ödülleri”nin verileceği bildirileri seçecek olan jüri, ilgili anabilim dalını bilim kurulunda temsil eden en az 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Ödüle değer bulunan bildiriler, gala yemeğinde açıklanacak ve düzenlenen bir törenle ödülleri verilecektir. Ayrıca “Jüri Özel Ödülü” kazanan bildiriler, geliştirilerek dergilerin yazım kurallarına uygun şekilde makale formatına getirilmek suretiyle, ulusal ve/veya uluslararası endekslerde taranan dergilerde ilgili derginin hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır. Ya da uluslararası kitap bölümü içerisinde ücretsiz olarak basımı sağlanacaktır.

Seçilen bildirilerin yönlendirileceği dergi listesi:

 • Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi
 • Business and Economics Research (BER Journal)
 • Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
 • Global Journal Of Business, Economics And Management
 • International Journal Of Business, Economics And Management Perspectives
 • Journal Of Politics Economy And Management (Jopem)
 • Maliye Finans Yazıları Dergisi
 • Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
 • Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar Dergisi
 • Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 • Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi