Sempozyum Konuları

Sempozyum Konuları:

Muhasebe ve Finansman

Sayısal Yöntemler

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yönetim ve Organizasyon