Sempozyum Programı

3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU PROGRAMI – TOKAT

11 NİSAN 2018 – ÇARŞAMBA
19:00 – 21:00 Açılış Kokteyli – İRİS SALONU
 
12NİSAN 2018 –PERŞEMBE
08:30 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:30 Açılış Programı – İRİS SALONU
10:30 – 10:45 – KAHVE ARASI
 
I. OTURUM: 10:45 – 12:00
İRİS SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdinç ALTAY

1.       DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Dicle Nehir BOZDAN, İlkyaz ÖZENCİ, Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ

2.       TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: S&P ÖRNEĞİ

Asuman BALAT, Arş. Gör. Gizem VERGİLİ, Prof. Dr. Mutlu BAŞARAN ÖZTÜRK

3.       ENERJİ TÜKETİMİ, TEMİZ ENERJİ VE KARBONDİOKSİT EMİSYONLARININ FİNANSAL AÇIKLIKLA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Selim GÜNGÖR, Dr. Öğr. Üyesi Özge KORKMAZ, Doç.Dr. S. Serdar KARACA

GAZELE SALONU – ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut TEKİN

1.       İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNEYLEM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Öğr. Gör. Yasemin YILDIRIM SAĞLAMCI, Dr. Öğr. Üyesi Emre ASLAN

2.       SPOR KULÜBÜ İÇİN TEDARİKÇİ FİRMA SEÇİMİ

Öğr. Gör. Abdurrahman İSKENDER, Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

3.       ÇEVİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Semih ÜNÜÇOK

SEBASTE SALONU – YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Belgin AYDINTAN

1.       SAĞLIK İŞLETMELERİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Safiye KIRKPINAR, Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN

2.       KAMU PERSONEL GİDERLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINDA BİR ARAÇ: YALIN YÖNETİM MODELİ

Öğr. Gör. Fatih SOBACI, Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

3.       SAĞLIK KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI: OMÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Aysel ARSLAN, Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

 
12:00 – 13:00 – ÖĞLE YEMEĞİ
 
13:00 – 14:00: Söyleşi – İRİS Salonu

Prof. Dr. Mahmut TEKİN “Girişimcilik ve Başarı Hikâyeleri”

14:00 – 14:15 – KAHVE ARASI
 
II. OTURUM: 14:15 – 15:45
İRİS SALONU – ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahir NAKİP

1.       YEŞİL PAZARLAMA ANLAYIŞINDA TÜKETİCİLERİN PLASTİK POŞET KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI: BELÇİKA ÖRNEĞİ

Yesevi ALPEREN YASA, Prof. Dr. Ruziye COP

2.       “ORTA YOLU YOK MU BU İŞİN?”: EŞLERİN ETKİLEME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Fikret GÜRSES, Yavuz Selim GÜLMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

3.       CEPTEKİ YAŞAMLAR İÇİN CEPTEN ÇIKANLAR: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU ÖDEME İSTEKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Özgür KURU, Öğr. Gör. Fevzi DİKER,  Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

4.       HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLE İLİŞKİSİNİN SİGORTA SEKTÖRÜNDE İNCELENMESİ: GAZİANTEP’TE BİR UYGULAMA

Ökkeş GÜN, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TAN

GAZELE SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

1.       BİREYSEL MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİ: KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Hatice Kübra ÖZYURT, Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ, Barış ARMUTÇU

2.       BOLU İLİNDEKİ MÜŞTERİLERİN BANKA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Şeyda YOLTAŞ, Sevim Nur ŞAHBALI, Figen KÖKÇÜ, Dr. Öğr. Üyesi Oya ERU

3.       TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜKLÜĞÜN RİSK ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emre YAZICI, Dr. Öğr. Üyesi İlkut Elif KANDİL GÖKER, Mehdi OKTAY

4.       BİREYSEL YATIRIM KARARLARINDA PSİKOLOJİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ ÇALIŞANLAR ÖRNEĞİ

Abdulkadir AYDIN, Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

SEBASTE SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ

1.       TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİNDEKİ YERİ VE BİST ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE PANEL VERİ ANALİZİ

Ali USLU, Dr. Öğr. Üyesi Türker ŞİMŞEK, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Derya BASKAN

2.       LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANS ORANLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Paşa Gültaş, Dr. Nuri HACIEVLİYAGİL, Mustafa GÜLTAŞ

3.       SİGORTA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSININ ENTROPİ AĞIRLIKLANDIRMALI TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İnci Merve ALTAN, Doç. Dr. Murat YILDIRIM

4.       SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ PROMETHEE YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

Zakaria KALLO, Dr. Öğr. Üyesi Ş. Gül REİS

15:45– 16:00 – KAHVE ARASI
 
III. OTURUM: 16:00 – 17:30
İRİS SALONU – YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN

1.       ÖĞRENEN ORGANİZASYONLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA KATKILARI

Muhammet İrfan ÇETİN, , Dr. Öğr. Üyesi Murat Adil SALEPÇİOĞLU

2.       İŞ YERİ YALNIZLIĞI VE ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Yiğithan ERKÖSE, Prof. Dr. Belgin AYDINTAN

3.       ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN METAFORLARLA ANALİZİ: BİR KONAKLAMA İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Tuba VURAL, Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA, Yasemin TEKİNKAYA

4.       KUŞAK FARKLILIKLARININ POLİTİK DAVRANIŞ ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ

Ayşe Elvan PEHLİVAN, Latife KILIÇSAL, Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ

GAZELE SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail BEKÇİ

1.       YENİ BİR RAPORLAMA YAKLAŞIMI OLARAK ENTEGRE RAPORLAMA: ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Gizem KAYMAK, Dr. Öğr. Üyesi Murat SERÇEMELİ

2.       ENTEGRE RAPORLAMANIN STANDARTLAŞTIRILMASI: ÖRNEK BİR İŞLETME ÜZERİNE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

Özlem Nur BESLER, Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

3.       ÇEVREYE DUYARLILIĞIN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ: YEŞİL YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Öznur DOĞAN, Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

4.      MUHASEBE YÖNETİM SİSTEMİNDE ALTI SİGMANIN FAYDALARI

Mustafa ÇEVİK, Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

SEBASTE SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güven SAYILGAN

1.       BANKACILIK DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖLÇEĞİ (2005-2017)

Kerim Gökay DENİZLİ, Doç. Dr. Selahattin KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Zekai ŞENOL

2.       ÖZEL VEYA KAMU SERMAYELİ BANKALARIN 2005-2015 YILLARI ARASINDA BELİRLENMİŞ RASYOLARLA HİSSE BAŞINA KAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Esma SEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Eşref Savaş BAŞÇI

3.       TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ İLE PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ

Öğr. Gör. Necati ALTEMUR, Doç. Dr. S.Serdar KARACA, Doç. Dr. Batuhan GÜVEMLİ

4.       SERMAYE YETERLİLİĞİNİN BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: 2011-2016 DÖNEMİ PANEL VERİ UYGULAMASI

Ahmet ŞİT, Dr. Nuri HACIEVLİYAGİL

17:30 – 17:45 – KAHVE ARASI
 
17:45 – 19:00 PANEL: DİJİTAL ÇAĞDA İŞLETME BÖLÜMÜNÜN GELECEĞİ – İRİS Salonu

Moderatör: Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ

Panelistler:

Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA – Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mahir NAKİP  – Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Prof. Dr. Sabri ERDEM  – Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN – Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 
19:00 – 20:30 – AKŞAM YEMEĞİ
 
13 NİSAN 2018 – CUMA
IV. OTURUM: 09:00 – 10:30
İRİS SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ

1.       MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

Fevzi GÜZEL, Uğur ÇİÇEK, Dr. Öğr. Üyesi Ali APALI

2.       İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR ALMA DAVRANIŞLARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Görkem ÇERİKÇİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Seval ELDEN ÜRGÜP

3.       MUHASEBE MESLEĞİNİN MEDYADAKİ YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Esma ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

4.       KATILIM BANKALARININ BİLANÇO DIŞI İŞLEMLERİ (BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER VE EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER) İLE PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Öğr. Gör. Recep ÇAKAR, Öğr. Gör. Reşid ÇİĞDEM, Güngör KARAKAŞ, Doç. Dr. S. Serdar KARACA

GAZELE SALONU – ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN

1.       SİYASAL İLETİŞİM ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2017 REFERANDUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Emre ÇOLAKOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TAN

2.       YİNE OLSA YİNE YAPARIM! ANLIK SATIN ALMA VE PİŞMANLIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

Öğr. Gör. Çiğdem ALİÇAVUŞOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

3.       TÜKETİCİLERİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINA YÖNELİK ŞÜPHECİLİK EĞİLİMLERİ

Öğr. Gör. Uğur UĞUR, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba KILIÇER

4.       BOLU İLİNDE İKAMET EDEN BANKA MÜŞTERİLERİNİN KATILIM BANKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI

İpek DOLĞUN, Demet AKKAN, Dr. Öğr. Üyesi Oya ERU

SEBASTE SALONU – YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aykut BEDÜK

1.       KÜÇÜK İŞLETMELERDE REKABET VE İNOVASYON STRATEJİLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI İLE İNCELENMESİ

Hatice Kübra ÖZYURT, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yaşar UĞURLU

2.       YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “İŞLETME” OLGUSUNA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Öğr. Gör. Tülay ÖZER, Öğr. Gör. Hülya AKYÜZ

3.       İŞLETME ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Mehtap Bulut DENİZ, Öğr. Gör. Şerife ANGUN

10:30 – 10:45 – KAHVE ARASI
 
V. OTURUM: 10:45 – 12:15
İRİS SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ganite KURT

1.       1978-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI/BİLİM DALINDA MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Feyza ŞENAY, Doç. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT

2.       ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM, Öğr. Gör. Reşid ÇİĞDEM, Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

3.       ENDÜSTRİ 4.0 VE MUHASEBE SİSTEMİNE ETKİSİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Serkan DEMİRKAN, Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

4.       MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTAKYA ÖRNEĞİ

Leman Meltem TÜFEKÇİ, Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ

GAZELE SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK

1.       BITCOIN İŞLEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE’DEKİ DÖVİZ PİYASASINA ETKİSİ

Ozan KAYMAK

2.       FİNANSAL BİR VARLIK OLARAK BITCOIN İNCELENMESİ: OLAY ÇALIŞMASI

Yusuf DURSUN, Dr. Öğr. Üyesi Meziyet Sema ERDEM

3.       YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ FİYATLARININ TAHMİNİ

Derya ONOCAK, Doç. Dr. Selahattin KOÇ

4.       BATI TEKSAS HAM PETROL FİYATININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ

Muhammed Fatih YÜRÜK, Doç. Dr. İbrahim Halil EKŞİ

SEBASTE SALONU – ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruziye COP

1.       SOSYAL MEDYANIN FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araş. Gör. Fatma Gül YAZICILAR, Gülşah KORKMAZ, Dr. Öğr. Üyesi Dilşad GÜZEL

2.       KENT KİMLİĞİ, KENT İMAJI VE KENT KONUMLANDIRMA İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KENTLERİN MARKALAŞMA SÜRECİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Öğr. Gör.  Rafet BEYAZ, Dr. Öğr. Üyesi Elif BOYRAZ

3.       İNOVASYON STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ

Fatma BALANTEKİN, Doç. Dr. Yavuz AKÇİ

 
12:30 – 13:45 – ÖĞLE YEMEĞİ
 
VI. OTURUM: 14:00 – 15:15
İRİS SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA

1.       GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI

Merve KARA, Prof. Dr. Metin SABAN

2.       DENETİM KANITI KALİTESİNİN DENETÇİ GÖRÜŞÜNE ETKİSİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

Özge ÖZKAN, Dr. Ahmet Fethi DURMUŞ, Prof. Dr. Fikret OTLU

3.       KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİ VE FALİYET TABANLI MUHASEBE SİSTEMLERİNİN ÖRNEK UYGULAMA İLE KARŞILAŞTIRMASI

Öğr. Gör. Necati ALTEMUR, Dr. Öğr. Üyesi Mihriban COŞKUN ARSLAN

GAZELE SALONU – YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA

1.       SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ ÖĞRENCİLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ: MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Esra YILDIZ, Prof. Dr. Aykut BEDÜK

2.       İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Mehmet KAPLAN, Prof. Dr. Aykut BEDÜK

3.       ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞKOLİZME ETKİLERİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Umut AKTAŞ, İbrahim SOYLU, Dr. Öğr. Üyesi Yücel EROL

SEBASTE SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma LORCU

1.       SÜRÜ DAVRANIŞI VARLIĞININ TEST EDİLMESİ-BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA

Öğr. Gör. Şerife ANGUN, Dr. Öğr. Üyesi Özge KORKMAZ, Doç. Dr. S. Serdar KARACA

2.       EMTİA FUTURES PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞININ ANALİZİ

İsmail ATACAN, Prof. Dr. Erdinç ALTAY

3.       BREXIT VE BELLİ BAŞLI PİYASA ENDEKSLERİNE ETKİSİ: OLAY ÇALIŞMASI

Elif YALÇIN, Dr. Öğr. Üyesi Meziyet Sema ERDEM

15:15– 15:30 – KAHVE ARASI
 
VII. OTURUM: 15:30 – 17:00
İRİS SALONU – MUHASEBE VE FİNANSMAN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali CEYLAN

1.       ORTA GELİR TUZAĞI TEHLİKESİ VE TÜRKİYE

Ece Tuğçe ALTINTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Meziyet Sema ERDEM

2.       ŞEHİR ENDEKSLERİNİN VOLATİLİTE TAHMİMİNDE EWMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

Bergen KAKAÇ, Dr. Öğr. Üyesi Eşref Savaş BAŞÇI

3.       YEŞİL TAHVİLİN YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSMANINDAKİ ROLÜ

Cemile ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem DANACI

4.       DÜZELTİLMİŞ NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİRMA KARLILIĞINA ETKİSİ: BİST KAĞIT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Esra KARAKAŞ, Prof. Dr. Hatice DOĞUKANLI

GAZELE SALONU – YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk İŞCAN

1.       ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öğr. Gör. Dilek ÖZBEZEK, Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY, Öğr. Gör. Meryem GÜL

2.       BİR ÜÇLEMEYİ NEVROTİK ÖRGÜTLER BAĞLAMINDA YENİDEN İZLEMEK: GELİN-DÜĞÜN-DİYET

Yasemin TEKİNKAYA, Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA, Tuba VURAL

3.       KİŞİ-İŞ UYUMUNUN İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Filiz Er, Doç. Dr. Sema POLATCI

SEBASTE SALONU – ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri ERDEM

1.       ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SU TÜKETİMİNİN TAHMİNİ

Öğr. Gör. Fevzi DİKER, Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

2.       ÇOK AMAÇLI ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN STEP YÖNTEMİ

Turgut HACIVELİOĞULLARI, Gül BİLEN, Dr. Öğr. Üyesi Nurullah UMARUSMAN

3.       KAPASİTE KISITLI ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ’NE DAL-KESME ALGORİTMASIYLA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ  

Çağdaş YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Adem TÜZEMEN

 
20:00 – 23:00 – GALA YEMEĞİ – İRİS SALONU
 
14 NİSAN 2018 – CUMARTESİ

TOKAT GEZİSİ

09:30 – 12:00 – Ballıca Mağarası Gezisi

12:00 – 13:45 – Öğle Yemeği

14:00 – 17:00 – Tokat Şehir Turu 

(Deveciler Han, Müze, Ulucami, Sulusokak, Ali Paşa Camii, Ali Paşa Hamamı, Taşhan, Meydan Cami)